A+ A A- 字級 English 中文 在臺管理期程試算 網站導覽
首頁 > 移工非就業服務事項四國語言專區

移工非就業服務事項四國語言專區

繁體中文 印尼文 菲律賓語 越南語 泰文

Đối tượng được hưởng

  • 發布日期:

    112-05-24

  • 更新日期:

    112-05-29

  • 點閱人氣:

    768

1. Phụ nữ đã tham gia bảo hiểm đủ 280 ngày sinh nở.


2. Phụ nữ đã tham gia bảo hiểm đủ 181 ngày sinh non.

3. Phụ nữ mang thai trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực đồng thời phù hợp với số ngày tham gia gia bảo hiểm theo quy định tại điều 1 hoặc điều 2, trong vòng 1 năm sau khi ngừng bảo hiểm mang thai sinh nở hoặc sinh non.

※ Sau khi thực hiện bảo hiểm y tế, vợ của nam giới tham gia bảo hiểm sinh nở, sinh non, sẩy thai và phụ nữ có tham gia bảo hiểm bị sẩy thai, đều không được xin cấp trợ cấp thai sản, chỉ phụ nữ có tham gia bảo hiểm sinh nở hoặc sinh non mới có thể xin trợ cấp thai sản.

※ 【Sinh non】có nghĩa là thai nhi sinh ra từ 20 tuần tuổi trở lên (tính cả ngày thứ 140) nhưng chưa đủ 37 tuần tuổi (không bao gồm ngày thứ 259). Khi không xác định số tuần của thai kỳ, có thể dựa vào cân nặng lúc sinh ra của thai nhi nếu lớn hơn 500 gram nhưng nhỏ hơn 2.500 gram để làm cơ sở xác định---Căn cứ theo quy định trong công văn số 2/1050140098 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao Động.

 

本資料僅供參考,須依照主管機關公告辦理。
Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, mọi thủ tục phải được xử lý theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

回到TOP