A+ A A- 字級 English 中文 在臺管理期程試算 網站導覽
首頁 > 移工非就業服務事項四國語言專區

移工非就業服務事項四國語言專區

繁體中文 印尼文 菲律賓語 越南語 泰文

Mẫu đơn đăng ký

  • 發布日期:

    112-05-24

  • 更新日期:

    112-05-29

  • 點閱人氣:

    942

生育給付申請書

 

Bản dịch tham khảo tiếng Việt Nam

 

(本翻譯資料僅供參考,非主管機關公告申請書表,不得以本翻譯資料提出申請)
Tài liệu dịch thuật này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải mẫu đơn hiện hành của cơ quan có thẩm quyền, vui lòng không sử dụng tài liệu dịch thuật này cho mục đích nộp đơn đề nghị.

回到TOP